Měření a regulace

Firma REVOS, s.r.o. se také od roku 1996 zabývá realizací systémů řízení a MaR (měření a regulace) v oblasti tepelné techniky, řízení budov, řízení centrálního zásobování teplem měst, regulací kotelen, předávacích stanic, jednotek VZT apod. Již poměrně dlouhou dobu se také věnujeme řízení alternativních zdrojů tepla, jako jsou tepelná čerpadla, zdroje na spalování biomasy, solární kolektory, zemní kolektory apod.

Využíváme dlouholeté zkušenosti našich pracovníků, které sahají až do počátku 90. let. Máme zkušenosti s mnoha řídícími systémy navrženými pro regulaci budov a tepelných zdrojů, ukázalo se ale, že možnosti a spolehlivost těchto specializovaných řídících systémů nejsou vždy na požadované úrovni. Tyto řídící systémy jsou někdy až příliš předurčeny a naprogramovány pro konkrétní úkoly a pokud tomu technologie neodpovídá, nebo zákazník má širší požadavky, bývají tyto systémy v koncích. Navíc výkonově i spolehlivostí jsou navrženy na samé mezi požadavků řízení budov. Proto jsme postupně přešli v nasazování průmyslových řídících systémů i do těchto oblastí. Průmyslové systémy mnohdy skýtají moderní technologie, které v řízení budov dosud nebyly použity. Programovací možnosti jsou velmi široké, je možné připojovat mnoho komunikačních protokolů a rozhraní. Spolehlivost a výpočetní výkon je podstatně vyšší.

 Splnění všech těchto požadavků jsme našli u rakouské firmy Bernecker & Rainer. Zakladatelé společnosti Erwin Bernecker a Josef Rainer ukázali svého průkopnického ducha a silné ambice, díky kterým dosáhli něčeho úžasného v průmyslové automatizaci. Obchodní duch a jasná vize budoucnosti umožnily B&R vyrůst během čtvrt století v silnou mezinárodní společnost. B&R se stala průmyslovým lídrem v inovacích díky dobrému citu k tržnímu vývoji a trendům a také silné touze nabízet svým zákazníkům high-tech řešení. B&R neustále pokračuje ve svém růstu a upevňuje svou vedoucí pozici na mezinárodním trhu.

Měření a regulace pro centrální zásobování teplem

Již od počatku 90. let se naší pracovníci účastnili budování systémů řízení centrálního zásobování teplem (CZT) mnoha měst ČR. Jedná se především o řízení zdrojů tepla, systémů horkovodních nebo parovodních rozvodů včetně řízení předávacích stanic a dále teplovodních rozvodů až do jednotlivých objektů spotřeby tepla. Zde se jedná o domovní nebo i bytové předávací stanice. Pro efektivní činnost teplárenských rozvodů je potřeba především správný návrh hydraulického systému, ale především hydraulické vyvážení a odpovídající provoz systému. Tomu výrazně napomáhá vhodně zvolený a navržený systém řízení CZT. Aby byl schopen tyto funkce plnit, musí mít k dispozici sortiment přímočinných a elektrických servoventilů a systém schopný komunikačně zvládnout všechny objekty centrálního zásobování teplem.   Pro tento účel byl v Týně nad Vltavou již začátkem 90. let zvolen řídící systém TREND ve spolupráci s regulačními armaturami Danfoss a IWKA.

Měření a regulace pro budovy a areály

Řízení budov prochází v posledních letech dramatickými změnami. Tyto změny jsou jednak dány požadavkem na nízké provozní náklady objektů, a to především z pohledu spotřeb energií, a také prorůstáním informačních a komunikačních technologií do běžného života.
Rozšíření počítačových sítí a jejich připojení na internet ve všech moderních budovách umožňuje napojení systémů řízení budov k těmto komunikačním prostředkům. Pro vzájemnou spolupráci jednotlivých technologických prostředků není nutné budovat oddělené komunikační sítě, ale stačí je připojit k datové infrastruktuře budovy. Data řídících systémů pak mohou být k dispozici všude, jak v rámci budovy, tak i prostřednictvím internetu po celém světě.

 

Proto je nutné využívat a budovat otevřené systémy schopné spolupracovat s jinými. Prostředky řídícího systému B&R jsou otevřené spolupráci. Ve většině případů využívají komunikační protokol Ethernet, jsou volně programovatelné a intuitivně a jednoduše ovladatelné. Využitím v mnoha budovách a výrobních areálech se ukázal technologický náskok tohoto řídícího systému. Příkladem je řízení dodávek tepla v rámci výrobního závodu společnosti HANÁK NÁBYTEK.

Měření a regulace pro alternativní zdroje energie

 Ochrana životního prostředí nás nutí hledat šetrnější zdroje energie a v řízení budov se tím zvyšují požadavky na správné a ekonomické využívání nových alternativních zdrojů.
 

Tepelná čerpadla, zdroje na spalovaní biomasy, solární systémy, zemní kolektory musí pracovat ve vzájemné synergii s ostatními zdroji a v optimálních pracovních podmínkách, aby přinášely požadovaný ekologický a ekonomický efekt. Bohužel ne vždy je možné použít zažitá schémata provozu a řízení. Právě zde se otevírá nový prostor pro uplatnění možností přinášející nové technologie ICT. Řízení kaskády 6 tepelných čerpadel jako zdroje tepla i chladu pomocí řídícího systému B&R je možné vidět v areálu Farmy Čapí hnízdo.