Sušení nízkou frekvencí

V rámci údržby transformátorů provádíme jejich vysoušení pomocí nízkofrekvenčního ohřevu v součinnosti s filtrací nebo regenerací transformátorového oleje.

Využití nízkofrekvenčních zdrojů pro vysoušení pevných izolací olejových transformátorů


Při provozu olejových transformátorů v distribuční síti elektrické energie dochází k nežádoucímu efektu, vlhnutí izolačního systému transformátoru vlivem vzdušné vlhkosti a střídání teplot transformátoru.

Vlhkost (voda) v izolačním systému olejového transformátoru je nepříjemná ze dvou hledisek:

snižuje elektrickou pevnost izolací
je zdrojem kyslíku, který oxiduje izolační systém a tím zkracuje jeho životnost.
Pevné izolace jsou významným rezervoárem vody. Princip odstranění vody z pevných izolací spočívá v ohřevu pevných izolací použitím speciálního nízkofrekvenčního zdroje.

Tato metoda ohřevu a sušení transformátoru zefektivňuje a zkracuje v současnosti používaný postup ohřevu transformátoru jen pomocí oběhu izolačního oleje a filtrace oleje.

Výhody:

sušení transformátoru na pozici 
snížení nákladu na přepravu a demontáže transformátoru
bez otřesů pro transformátor při přepravě
z ekologického hlediska minimalizace rizik při manipulaci s olejem