Projekty výzkumu a vývoje

Společnost REVOS, s.r.o. je příjemcem podpory uvedených projektů skrze Technologickou agenturu České republiky.

 

TAČR Logo

Projekt FW06010300: Výzkum a vývoj filtračního zařízení pro elektroizolační kapaliny s využitím vysoce funkčních keramických materiálů je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci 6. veřejná soutěž programu TREND.

Cílem projektu jsou VaV aktivity vedoucí k výrobě prototypu speciálního keramického filtru a filtračního zařízení, které slouží pro provoz a servis elektroizolačních kapalin v distribučních transformátorech.

Projekt je řešen ve spolupráci s VUT - Středoevropský technologický institut a společností Activair s.r.o. Projekt je řešen v období 1/2023 až 6/2026.

Projekt FW10010003 - Řídicí systém využití baterií s nižší kapacitou z BEV pro akumulaci energie k OZE

Cílem projektu je výzkum a vývoj diagnostického a řídicího zařízení, které umožní zapojení vyřazených baterií z mnoha typů BEV i různých elektrohybridů pro jejich následné využití pro stacionární bateriová uložiště, která budou nezbytná po roce 2025 pro vykrývání špiček intermitentních zdrojů energie, zejména větrných a solárních. Projektový záměr cílí na druhotné využití těchto bateriových systémů, které budou vyřazené z důvodu své snížené kapacity pro využití v dopravě, ale do aplikací pro stacionární bateriová úložiště budou stále dostatečně využitelná. Aktuálně každý výrobce využívá svůj systém řízení skrze specifickou řídicí jednotku - těchto jednotek existuje nespočet. Cílem projektu je přijít na trh s universálním zařízením pro využití rozličných typů vyřazených bateriových systémů.

 Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava (Další účastník) a společností RMT, s.r.o. (Další účastník). Projekt je řešen skrze 10. veřejnou soutěž programu TREND v období 1/2024 až 6/2026.