Projekty výzkumu a vývoje

Společnost REVOS, s.r.o. je příjemcem podpory uvedených projektů skrze Technologickou agenturu České republiky.

 

TAČR Logo

Projekt FW06010300: Výzkum a vývoj filtračního zařízení pro elektroizolační kapaliny s využitím vysoce funkčních keramických materiálů je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci 6. veřejná soutěž programu TREND.

Cílem projektu jsou VaV aktivity vedoucí k výrobě prototypu speciálního keramického filtru a filtračního zařízení, které slouží pro provoz a servis elektroizolačních kapalin v distribučních transformátorech.

Projekt je řešen ve spolupráci s VUT - Středoevropský technologický institut a společností Activair s.r.o. Projekt je řešen v období 1/2023 až 6/2026.