Topné kabely s konstantním výkonem FLEXTRACE®

Pokud má být topný kabel instalován na potrubí pro udržování teploty, je většinou potřeba, aby měl daný výkon na jednotku délky. Při použití sériových odporových kabelů je nutné mít pro různé délky potrubí různé ohmické hodnoty kabelů. Návrh instalace kabelu je potom velmi složitý, vyžaduje větší počet různých ohmických hodnot, úprava délky topného kabelu na stavbě je omezená. Použití kabelu o stejné charakteristice [W/m] při jakékoli délce by bylo velkou pomocí.

Princip činnosti:

Topný kabel s konstantním výkonem je v podstatě řada stejných odporů R zapojených paralelně, což umožňuje stejný výkon každé této sekce. Tyto odpory jsou vyrobeny z odporového drátu omotaného kolem izolovaných napájecích vodičů, se kterými jsou vodivě spojeny v každém kontaktním bodu. 

Sekce mezi 2 sousedními kontaktními body jsou označeny jako moduly. Proto tento kabel může topit jen v místě mezi 2 kontaktními body, jak ukazuje následující obrázek: 

Topné kabely s konstantním výkonem jsou opatřeny izolací:
typ FTP - termoplastovou izolací (PVC),
typ FTSH - izolací ze silikonové gumy,
typ FTTH - fluoropolymerovou izolací (Teflon).

Písmeno H v označení typu kabelu znamená proletovaní kontaktních bodů z důvodu vyšší spolehlivosti při vyšších provozních teplotách. Z použitého izolačního materiálu vyplývají vlastnosti topného kabelu. Izolace PVC se používá pro teploty do 90°C. Silikonová a fluoropolymerová izolace odolává teplotám do 200°C. Fluoropolymerová izolace má navíc výbornou mechanickou odolnost a odolnost vůči chemickým vlivům. 

Topné kabely s konstantním výkonem jsou charakterizovány výkonem daným na jednotku délky [W/m]. Jejich délka může být libovolná a je omezena pouze maximálním proudem protékajícím napájecími vodiči. Kabely je možné zkracovat při montáži dle potřeby bez výpočtů přesných délek. Kabely jsou napájeny z jedné strany, druhý konec je slepě zakončen. Pro instalaci se používá příslušenství specifikované u jednotlivých typů kabelů. Napájení topných kabelů je spínáno termostatem nebo regulátorem dle teploty potrubí, technologie nebo prostoru. 


Topné kabely s konstantním výkonem se vyrábí v několika modifikacích. Princip značení kabelů je následující:

FTx - základní provedení topného kabelu
FTx/T - topný kabel s měděným pocínovaným opředením, které slouží jako mechanická ochrana a zemnění
FTx/I - topný kabel s opředením z nerez oceli, které slouží jako mechanická ochrana a zemnění se zvýšenou chemickou odolností
FTx/TP - topný kabel s měděným pocínovaným opředením a vnějším termoplastovým pláštěm, tento plášť zajišťuje mechanickou a chemickou ochranu před sloučeninami na vodné bázi
FTx/TF - topný kabel s měděným pocínovaným opředením a vnějším fluoropolymerovým pláštěm, tento plášť zajišťuje mechanickou a chemickou ochranu před sloučeninami na uhlovodíkové bázi
FTx/IS - topný kabel s opředením z nerez oceli a s vnějším silikonovým pláštěm, tento plášť zajišťuje mechanickou a chemickou ochranu před sloučeninami na uhlovodíkové bázi 

V každé řadě jsou k dispozici topné kabely s několika různými jmenovitými výkony.


Příklad značení topného kabelu:

FTSH/TF 30 - topný kabel s konstantním výkonem se silikonovou izolací, měděným pocínovaným opředením a vnějším fluoropolymerovým pláštěm určený především pro průmyslové aplikace. Topný výkon 30 W/m. 

Standardní napájecí napětí topných kabelů s konstantním výkonem je 230 V, po dohodě i jiné do 750 V.

FTC – topný kabel s konstantním výkonem pro otápění okapů

Topný kabel s konstantním výkonem speciálně navržený pro otápění okapů, žlabů a svodů ze střech. Topný kabel je vybaven elastomerovou izolací, měděným opředením a vnějším pláštěm vyrobeným z 105 °C PVC. Plášť je odolný vůči UV záření. Topný výkon 30 W/m je navržen tak, aby bylo možné topný kabel ve většině případů instalovat do okapů a svodů jedenkrát. více

FTC – topný kabel s konstantním výkonem pro otápění okapů

FTX – topný kabel s konstantním výkonem pro instalaci do potrubí

Topný kabel s konstantním výkonem speciálně navržený k ochraně vodovodního potrubí před zamrznutím. Je kompletně vodotěsný a vnější plášť z XLPE umožňuje instalaci dovnitř potrubí. více

FTX – topný kabel s konstantním výkonem pro instalaci do potrubí

FTS3/IS – topný kabel s vysokým konstantním výkonem pro otápění kolejí a výhybek

Topný kabel s konstantním výkonem speciálně navržený k ochraně železničních tratí, výhybek a napájecích kolejnic před zamrzáním a udržováním bez sněhu. Vysoký měrný výkon - 100 W/m. více

FTS3/IS – topný kabel s vysokým konstantním výkonem pro otápění kolejí a výhybek

ZFE/CGE – ZFA/CGA – topné kabely s konstantním výkonem a fluoropolymerovou izolací

Tyto topné kabely s konstantním výkonem jsou výrobky koncernu Groupe OMERIN. Mají podobnou konstrukci a použití jako topné kabely řady FT. Izolace kabelů je kompletně fluoropolymerová. Jejich hlavní výhodou je možnost použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou certifikovány dle ATEX. Oba kabely se používají především k udržování teploty do 150°C. více


zpět na: Topné kabely FLEXELEC – online katalog


Kontakt

Topné kabely

tk(at)revos.cz

Jiří Štec, stec(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 602 511 975

Ivo Pospíšil, pospisil(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 725 465 566

Ing. Radomír Fireš, fires(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 602 741 608

Ing. Petra Hamanová, hamanova(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 724 067 066

Objednávky topných kabelů a MaR

Jaroslav Vaňo, objednavky(at)revos.cz
(+420) 537 020 905, (+420) 721 077 620