Samoregulační topné kabely FLEXTRACE®

Samoregulační topné kabely (známé také jako samoregulační topné pásky) se po uvedení na trh v roce 1971 staly na celém světě nejpoužívanějšími topnými kabely pro otápění potrubí.

Princip činnosti samoregulačních topných kabelů

Samoregulační topný kabel je tvořen polovodivým polymerovým jádrem, které je extrudováno mezi dva paralelní napájecí vodiče. Přes toto jádro je nanesena polymerová izolace. Dále může být kabel vybaven kovovým opředením a fluorpolymerovým nebo termoplastickým vnějším pláštěm. 

Polymerové molekuly s uhlíkovými částicemi vedou elektrický proud mezi měděnými napájecími vodiči. Se zvyšující se teplotou se mění struktura vodivé hmoty – uhlíkové částice se vzdalují a zvyšují tak odpor vůči elektrickému proudu. Topný výkon kabelu se snižuje. Naopak při nízké teplotě je cesta pro průchod elektrického proudu vytvořena a výkon topného kabelu roste. Samoregulační topné kabely mění výkon podle okolní teploty a dodávají jen tolik tepla kolik je potřeba individuálně v každém bodu délky. Jejich délka může být libovolná a je omezena pouze maximálním proudem protékajícím napájecími vodiči.

Samoregulační topné kabely se nemohou přehřát nebo spálit, proto mohou být použity bez termostatů a regulátorů teploty. Kabely je možné zkracovat při montáži dle potřeby bez výpočtů přesných délek. Pro instalaci se používá příslušenství specifikované u jednotlivých typů kabelů.

 

Princip činnosti, řez kabelem


Samoregulační topné kabely každé řady se vyrábí v několika modifikacích. Princip značení kabelů je následující:

FSx základní provedení topného kabelu
FSx/T topný kabel s měděným pocínovaným opředením, které slouží jako mechanická ochrana a zemnění
FSx/I topný kabel s opředením z nerez oceli, které slouží jako mechanická ochrana a zemnění se zvýšenou chemickou odolností
FSx/TP topný kabel s měděným pocínovaným opředením a vnějším termoplastovým pláštěm, tento plášť zajišťuje mechanickou a chemickou ochranu před sloučeninami na vodné bázi
FSx/TF topný kabel s měděným pocínovaným opředením a vnějším fluorpolymerovým pláštěm, tento plášť zajišťuje mechanickou a chemickou ochranu před sloučeninami na uhlovodíkové bázi 

V každé řadě jsou k dispozici topné kabely s několika různými jmenovitými výkony. 


Příklad značení topného kabelu:

FST/TF 30 – samoregulační topný kabel pro nízké teploty určený především pro průmyslové aplikace s měděným pocínovaným opředením a vnějším fluorpolymerovým pláštěm. Topný výkon 30 W/m při teplotě +10 °C.

Standardní napájecí napětí je 230 V, po dohodě i 110 V (120 V).

FSG – samoregulační topné kabely pro nízké teploty pro průmysl, stavebnictví i domácí aplikace

Samoregulační topný kabel pro lehké průmyslové aplikace, stavebnictví a domácí použití pro protimrazovou ochranu a udržování nízkých teploty. Samoregulační kabel je konstruován pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. více

FSG – samoregulační topné kabely pro nízké teploty pro průmysl, stavebnictví i domácí aplikace

FSH – samoregulační topné kabely pro dohřev TUV – desinfekce proti bakterii Legionella

Samoregulační kabel speciálně navržený pro dohřev teplé užitkové vody. Při použití dohřevu TUV samoregulačním topným kabelem není nutné cirkulační potrubí a odpadají tím jeho ztráty a nutnost použití cirkulačního čerpadla. více

FSH – samoregulační topné kabely pro dohřev TUV – desinfekce proti bakterii Legionella

FST – samoregulační topné kabely pro nízké teploty pro průmysl

Samoregulační topný kabel pro průmyslové aplikace pro protimrazovou ochranu a udržování teploty do 65 °C. Samoregulační kabel je konstruován pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. více

FST – samoregulační topné kabely pro nízké teploty pro průmysl

FSX – samoregulační topné kabely pro vysoké teploty pro průmysl

Samoregulační topný kabel pro průmyslové aplikace pro procesní ohřev a udržování teploty do 120 °C. Samoregulační kabel je konstruován pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. více

FSX – samoregulační topné kabely pro vysoké teploty pro průmysl


zpět na: Topné kabely FLEXELEC – online katalog


Kontakt

Topné kabely

tk(at)revos.cz

Jiří Štec, stec(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 602 511 975

Ivo Pospíšil, pospisil(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 725 465 566

Ing. Radomír Fireš, fires(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 602 741 608

Ing. Petra Hamanová, hamanova(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 724 067 066

Objednávky topných kabelů a MaR

Jaroslav Vaňo, objednavky(at)revos.cz
(+420) 537 020 905, (+420) 721 077 620