Výpočet tepelných ztrát potrubí

Abychom mohli udržovat teplotu média v potrubí, musíme dodat stejné množství tepla, které médium ztrácí.

Pro výpočet tepelných ztrát izolovaného potrubí a potřebnou délku topného kabelu můžeme použít následující jednoduchý program:

Program - výpočet tepelných ztrát potrubí
Spočítej

Přehledně je potřebný výkon pro otápění pro určení potřebného výkonu topného kabelu uveden v tabulce Tepelné ztráty izolovaného potrubí.

Pro zvídavé čtenáře uvádíme vztah pro výpočet tepelných ztrát izolovaného potrubí:


Výpočet tepelných ztrát potrubí - vzorec

Výpočet tepelných ztrát potrubí - řez

kde
Q – tepelná ztráta pro 1 m potrubí ve [W/m],
λ – součinitel tepelné vodivosti izolace ve [W/m.K],
D – vnější průměr trubky v [m],
b – tloušťka izolace v [m],
tm – teplota média v potrubí (žádaná teplota) ve [°C],
to – teplota okolí ve [°C].

Pro stanovení potřebného výkonu je vhodné tepelnou ztrátu vynásobit koeficientem provedení izolace (typicky 1,06).

Upozornění:
Velmi doporučujeme vyvarovat se otápění neizolovaného potrubí. Pokud je použita i ta nejslabší izolace, potřebný výkon rapidně klesá.

Potrubní vedení většinou obsahují kromě vlastního potrubí i další prvky, na kterých také dochází k tepelným ztrátám dopravovaného média. Jedná se především o armatury (ventily, klapky, šoupata), dále čerpadla, podpěry nebo závěsy. U všech těchto prvků je nutné počítat se zvýšenými tepelnými ztrátami, které je třeba kompenzovat. Při výpočtu těchto ztrát je možné vycházet z izolované plochy zařízení a počítat jako ztrátu obecné plochy. Pro zjednodušení návrhu byly vypracovány empirické tabulky. Následující tabulka obsahuje výkony potřebné k otápění typických armatur (ventilů, klapek). Její použití je podobné jako u tabulky výkonů pro potrubí.

Tabulka Tepelné ztráty izolovaných ventilů a klapek

Pro kompenzování tepelných ztrát podpěr a závěsů přidáváme délku kabelu přibližně rovnou 5 násobku průměru potrubí.

Upozornění:
V případě použití samoregulačního kabelu jsme určili výkon kabelu při požadované teplotě média. Výkonovou hodnotu kabelu je nutné určit z grafu závislosti výkonu samoregulačního kabelu na teplotě.


zpět na: Otápění potrubí a dalších technologií


Kontakt

Topné kabely

tk(at)revos.cz

Jiří Štec, stec(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 602 511 975

Ivo Pospíšil, pospisil(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 725 465 566

Ing. Radomír Fireš, fires(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 602 741 608

Ing. Petra Hamanová, hamanova(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 724 067 066

Objednávky topných kabelů a MaR

Jaroslav Vaňo, objednavky(at)revos.cz
(+420) 537 020 905, (+420) 721 077 620