Výpočet tepelných ztrát nádrží, zásobníků a dalších technologických zařízení

Pro výpočet tepelných ztrát dalších technologických zařízení platí obdobná pravidla jako pro potrubí.

Ve většině případů se pokrývají ztráty tepelné izolace zařízení. Tyto ztráty je třeba kompenzovat otápěním. Pro výpočet tepelné ztráty izolované rovinné plochy platí následující vztah:


Výpočet tepelných ztrát nádrží, zásobníků a dalších technologických zařízení - vzorec

Výpočet tepelných ztrát nádrží, zásobníků a dalších technologických zařízení - řez

kde
Q – tepelná ztráta rovinné plochy pro 1 m2 ve [W/m2],
λ – součinitel tepelné vodivosti izolace ve [W/m.K],
d – tloušťka izolace v [m],
tm – teplota média uvnitř zařízení (žádaná teplota) ve [°C],
to – teplota okolí ve [°C].

Výpočet se zpracuje pro celý ochlazovaný plášť zařízení. Otápění se však realizuje většinou pouze ve spodní části, například do výšky minimální hladiny. Sem je potřeba soustředit všechen vypočtený výkon. Vzhledem k tomu, že nádrže, zásobníky a jiná technologická zařízení mají různá žebra, výztuhy, příruby vstupů a výstupů, nosné konstrukce, je nutné hodnotu tepelných ztrát vypočtených pomocí předchozího vztahu zvýšit násobením konstantou v rozsahu 1,5 až 3 dle skutečného provedení zařízení.


zpět na: Otápění potrubí a dalších technologií


Kontakt

Topné kabely

tk(at)revos.cz

Jiří Štec, stec(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 602 511 975

Ivo Pospíšil, pospisil(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 725 465 566

Ing. Radomír Fireš, fires(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 602 741 608

Ing. Petra Hamanová, hamanova(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 724 067 066

Objednávky topných kabelů a MaR

Jaroslav Vaňo, objednavky(at)revos.cz
(+420) 537 020 905, (+420) 721 077 620