Určení typu topného kabelu

U samoregulačních topných kabelů ELTHERM existují Pokyny pro návrh topného kabelu instalovaného na potrubí. Dokument obsahuje i příklady návrhu. 

Při použití topných kabelů FLEXELEC je vhodné vycházet z katalogu jejich výrobků.

Výběr vhodného typu topného kabelu není možné vždy udělat jednoznačně. Nejprve je nutné zvolit konstrukční typ kabelu. Výběr je aplikován na sortimentu FLEXELEC, platí ovšem i obecně.

Sériové odporové topné kabely

Sériové odporové topné kabely se pro otápění potrubí a dalších technologií již téměř nepoužívají. Přes jejich nízkou cenu je deklasuje především nutnost použít různé ohmické hodnoty pro různé délky potrubí. Pokud nepoužijeme dvoužilový topný kabel nebo topný kabel se zpětným vodičem (KYCYR) je dále nutné z topného kabelu udělat smyčku a tu napájet z jednoho místa. Další výraznou nevýhodou je nižší provozní spolehlivost. V případě přerušení poměrně subtilního odporového elementu přestává fungovat celá smyčka. Pouze v případě dlouhých otápěných potrubí je vhodné použít robustní sériové topné kabely pro dlouhá potrubí C1FS/I – C2FS/I – R3FS/I, které snižují počet napájecích míst (po 1,5 km). Tyto kabely se vyrábí na objednávku pro konkrétní aplikaci.

 

 Topné kabely s konstantním výkonem

Topné kabely s konstantním výkonem jsou kabely paralelní. Tento typ je napájen vždy z jedné strany a je možné ho na místě montáže zkracovat na potřebnou délku. Topný kabel s konstantním výkonem je levnější ve srovnání se samoregulačním topným kabelem a snáze se s ním dosahuje odolnosti vůči vyšším teplotám. Většinou však vyžaduje regulaci s čidlem na potrubí a při otápění plastového potrubí je potřeba volit nízký výkon (10 až 15 W/m), aby nedošlo k poškození potrubí. Topný kabel FTP s izolací z PVC je určen pro nižší teploty (do 90 °C), především jako ochrana potrubí proti mrazu. Topné kabely řady FTSH a FTTH nacházejí uplatnění při udržování vyšších procesních teplot (do 200 °C) nebo jako protimrazová ochrana parních potrubí (impulsní potrubí).
Provedení FTX 10 je díky vnějšímu plášti z XLPE vhodné pro instalaci do potrubí. Dvojice subtilnějších kabelů FTP0 a FTS0 je navržena především pro chladírenství jako ochrana proti mrazu. Topné kabely s konstantním výkonem ZFE/CGE/ATEX a ZFA/CGA/ATEX mají kompletní fluoropolymerovou izolaci FEP, resp PFA a je možné je použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Samoregulační topné kabely

Samoregulační topné kabely jsou také paralelní topné kabely. K možnosti zkracování na potřebnou délku a napájení z jedné strany se přidává schopnost samoregulace. Výkon tohoto topného kabelu se mění v závislosti na teplotě. Topný kabel tak podle momentálních tepelných podmínek v každém místě dodává pouze tolik tepla, kolik je potřeba, a výrazně tím šetří elektrickou energii. Pro provoz není teoreticky potřeba další regulace. Díky těmto vlastnostem jsou samoregulační topné kabely pro otápění potrubí nejrozšířenější.
Pro protimrazovou ochranu se nejčastěji používá typ FSG nebo robustnější FST, průmyslové samoregulační topné kabely pro nižší teploty (do 65 °C). Typ FSX ve vypnutém stavu odolává teplotám až 200 °C a tím umožňuje například proplach potrubí párou.
Všechny tyto průmyslové typy samoregulačních kabelů jsou v provedení s opředením a event. s vnějším pláštěm schváleny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Pro dohřev TUV a ochranu před Legionellou (rozsáhlé objekty, nemocnice) je určen typ FSH.
Při návrhu otápění pomocí samoregulačních topných kabelů je potřeba počítat s vyšším náběhovým proudem a dle něho dimenzovat napájení. Náběhové proudy jednotlivých typů jsou uvedeny v katalogových listech. Provoz samoregulačních topných kabelů na hranici jejich maximální povolené teploty výrazně zkracuje jejich životnost (kumulativně 1000 hodin).

Výše zmíněné paralelní typy topných kabelů (samoregulační a s konstantním výkonem) se vyrábí ve více výkonových variantách a mohou být vybaveny dalšími ochrannými vrstvami. Základní provedení topného kabelu může být pro větší mechanickou odolnost a elektrickou ochranu vybaveno opředením. Jedná se buď o pocínované měděné opředení nebo nerezové opředení se zvýšenou chemickou odolností. Dále mohou být topné kabely vybaveny vnějším termoplastovým pláštěm (PVC) pro mechanickou a chemickou ochranu před sloučeninami na vodné bázi. Fluoropolymerový plášť zajišťuje teplotní odolnost do 200 °C a chemickou ochranu před sloučeninami na uhlovodíkové bázi.
Paralelní topné kabely vykazují mnohem větší provozní spolehlivost než kabely sériové. Je to dáno především jejich robustností – napájecí vodiče mají větší průřez než odporový vodič sériových kabelů – kabely snesou větší namáhání v tahu. V případě, že dojde k místnímu poškození paralelního topného kabelu, pokud není narušen izolační stav nebo přerušen napájecí vodič, zbytek kabelu funguje dál.
Maximální délka topného kabelu je závislá na typu kabelu a vychází z průřezu napájecích vodičů kabelu a z jeho výkonové hodnoty.

Tabulka odolnosti izolací topných kabelů vůči některým chemickým látkám


zpět na: Otápění potrubí a dalších technologií


Kontakt

Topné kabely

tk(at)revos.cz

Jiří Štec, stec(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 602 511 975

Ivo Pospíšil, pospisil(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 725 465 566

Ing. Radomír Fireš, fires(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 602 741 608

Ing. Petra Hamanová, hamanova(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 724 067 066

Objednávky topných kabelů a MaR

Jaroslav Vaňo, objednavky(at)revos.cz
(+420) 537 020 905, (+420) 721 077 620