Proč otápět?

Tepelná izolace kolem potrubí nezastaví úplně únik tepla z média v potrubí, ale pouze ho zpomalí. Potrubí tedy nezamrzne hned, ale až po určité době. Podstatou činnosti topných kabelů při otápění potrubí a technologií je ve většině případů eliminace tepelných ztrát, ke kterým dochází v tepelné izolaci otápěných části.

To znamená, že je potřeba dodat tolik tepla, kolik přes izolaci uniklo do okolí. Stejné je to i při udržování procesní teploty média. Pokud umístíme správně zvolený topný kabel pod izolaci, zůstane teplota stabilní. Jenom výjimečně se teplo dodává z důvodu zvýšení teploty média. V každém případě je nutné použít vhodnou tepelnou izolaci. Tloušťka a kvalita ovlivňuje instalovaný výkon topného kabelu i provozní náklady.

Otápění v průmyslu

Dle účelu otápění rozlišujeme:

  • ochranu proti mrazu a přimrzání,
  • zamezení kondenzace,
  • udržování procesní teploty,
  • ohřev (tj. zvyšování teploty média, dodávka tepla médiu).

Kromě potrubí se dále otápí různé části technologie:

  • armatury a výměníky,
  • nádrže a zásobníky,
  • dopravní cesty materiálu (např. násypky, svodky, redlery, šnekové dopravníky apod.).

Otápění v občanské sféře

  • ochrana proti mrazu (např vodovodní, odpadní, požární potrubí)
  • udržování teploty (např. rozvody TUV, tuková kanalizace).

V občanské sféře se setkáváme otápěním potrubí, ale i armatur případně nádrží a zásobníků.


zpět na: Otápění potrubí a dalších technologií


Kontakt

Topné kabely

tk(at)revos.cz

Jiří Štec, stec(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 602 511 975

Ivo Pospíšil, pospisil(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 725 465 566

Ing. Radomír Fireš, fires(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 602 741 608

Ing. Petra Hamanová, hamanova(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 724 067 066

Objednávky topných kabelů a MaR

Jaroslav Vaňo, objednavky(at)revos.cz
(+420) 537 020 905, (+420) 721 077 620