Instalace topných kabelů

Pokyny pro instalaci je dobré dodržovat, protože většina problémů, které se v praxi vyskytují, je zapříčiněna špatnou montáží.

Detailní instrukce k montáži kabelů na potrubí podává příručka Pokyny pro instalaci topných kabelů. Ke každé připojovací a ukončovací soupravě je navíc přiložen návod k připojení.

Pokládka topných kabelů a jejich připojení

Potrubí se většinou ošetřuje topným kabelem přiloženým podélně. Pokud jsou výkonové nároky vyšší, raději se použijí dva a více paralelně vedené kabely podél potrubí. Ovíjení potrubí topným kabelem se využívá zřídka kvůli komplikovanosti ovíjení.

  

Topný kabel se připevňuje k potrubí pomocí polyetylenové lepicí pásky FX/PE nebo sklotextilní lepicí pásky FX/FG obtočením ve vzdálenostech cca 30 cm. Pro lepší přestup tepla především u plastového potrubí je vhodné topný kabel po délce přelepit hliníkovou lepicí páskou FX/AL. Potrubní oblouky a kolena se ošetřují po vnější straně. Pro příruby, armatury, podpěry, závěsy a další místa zvýšených tepelných ztrát se vynechají smyčky, které se navinou na ošetřované zařízení tak, aby byla možná jeho opravitelnost a vyměnitelnost bez demontáže větší délky topného kabelu. Kratší potrubní odbočky se také ošetřují pomocí smyčky.

     

Zakončování topných kabelů

Topné kabely se ukončují pomocí připojovacích a ukončovacích souprav. Zakončování topných kabelů je potřeba provádět pečlivě tak, aby dovnitř kabelu nemohla pronikat vlhkost. Pečlivě provedené ukončení kabelu přispěje k dlouhé životnosti topného kabelu. V zásadě rozlišujeme dva způsoby ukončování topných kabelů:

  • za tepla - teplem smrštitelné hadice a tvarovky vybavené vevnitř lepidlem,
  • za studena - silikonové tvarovky přilepené silikonovým tmelem.

Více o připojovacích a ukončovacích soupravách (ilustrativní obrázek jedné soupravy)

Všechny soupravy umožňující připojení do krabice obsahují odpovídající vývodky s oválným těsněním. Součástí každé připojovací a ukončovací soupravy je návod k montáži. Průchod topného kabelu oplechováním izolace má být chráněn pomocí průchodky izolací FX/GI. Pro označení otápěného potrubí nebo technologického zařízení slouží samolepící výstražný štítek „POZOR ELEKTROOHŘEV“ s označením FX/LB.

Napájení topných kabelů

Topné kabely jsou napájeny prostřednictvím připojovacích krabic. Většinou je topný kabel zaveden přímo do krabice. Pro prostředí bez nebezpečí výbuchu se používají připojovací krabice FX/JB, pro prostředí s nebezpečím výbuchu jsou to svorkovnicové skříně FX/JBX. Při montáži na potrubí je výhodné použít držák z nerezové oceli FX/JBB vhodný nejen pro krabice FX/JB a FX/JBB, ale i pro termostaty EBERLE, JUMO a ZPA Ekoreg. Krabice mohou sloužit nejen pro připojení napájecího napětí, ale i pro rozbočování topných kabelů. Lze tak vytvořit větvený topný systém sledující větvení potrubní technologie. Jedinou omezující podmínkou je celková maximální délka topného kabelu napájeného z jednoho místa. V některých případech může být výhodné topný kabel nastavit studeným přívodem – šňůrou s plastovou nebo silikonovou izolací. K tomuto účelu slouží univerzální soupravy FS/KIT/1,2 a FT/KIT/1,2.

Napájecí rozvaděč musí obsahovat vypočtené jištění. U topných kabelů s konstantním výkonem se vychází z výkonu a délky kabelu. V případě samoregulačních topných kabelů je důležitý náběhový proud dle katalogového listu násobený délkou kabelu. Veškerá otápění potrubí a technologických zařízení by měla být chráněna proudovým chráničem 30 mA. Rozvaděč může dále obsahovat regulaci.


zpět na: Otápění potrubí a dalších technologií


Kontakt

Topné kabely

tk(at)revos.cz

Jiří Štec, stec(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 602 511 975

Ivo Pospíšil, pospisil(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 725 465 566

Ing. Radomír Fireš, fires(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 602 741 608

Ing. Petra Hamanová, hamanova(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 724 067 066

Objednávky topných kabelů a MaR

Jaroslav Vaňo, objednavky(at)revos.cz
(+420) 537 020 905, (+420) 721 077 620