Otápění potrubí a dalších technologií

Otápění potrubí a dalších technologií topnými kabely je moderní a efektivní způsob jak chránit médium před zamrznutím nebo udržovat určitou procesní teplotu. Výjimečně se setkáváme s požadavkem na zvýšení teploty média.

Proč otápět?

Tepelná izolace kolem potrubí nezastaví úplně únik tepla z média v potrubí, ale pouze ho zpomalí. Potrubí tedy nezamrzne hned, ale až po určité době. Podstatou činnosti topných kabelů při otápění potrubí a technologií je ve většině případů eliminace tepelných ztrát, ke kterým dochází v tepelné izolaci otápěných části.

Výpočet tepelných ztrát potrubí

Abychom mohli udržovat teplotu média v potrubí, musíme dodat stejné množství tepla, které médium ztrácí. více

Výpočet tepelných ztrát nádrží, zásobníků a dalších technologických zařízení

Pro výpočet tepelných ztrát dalších technologických zařízení platí obdobná pravidla jako pro potrubí. více

Určení typu topného kabelu

U samoregulačních topných kabelů ELTHERM existují Pokyny pro návrh topného kabelu instalovaného na potrubí. Dokument obsahuje i příklady návrhu. 

Při použití topných kabelů FLEXELEC je vhodné vycházet z katalogu jejich výrobků. více

Instalace topných kabelů

Pokyny pro instalaci je dobré dodržovat, protože většina problémů, které se v praxi vyskytují, je zapříčiněna špatnou montáží. více

Regulace otápění potrubí

Pro regulaci topných kabelů doporučujeme používat termostaty a regulátory firmy EBERLE. Pro průmyslové aplikace a především v prostředí s nebezpečím výbuchu dále nabízíme termostaty JUMO a ZPA Ekoreg. více


zpět na: Aplikace topných kabelů


Kontakt

Topné kabely

tk(at)revos.cz

Jiří Štec, stec(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 602 511 975

Ivo Pospíšil, pospisil(at)revos.cz
(+420) 537 020 904, (+420) 725 465 566

Ing. Radomír Fireš, fires(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 602 741 608

Ing. Petra Hamanová, hamanova(at)revos.cz
(+420) 537 020 902, (+420) 724 067 066

Objednávky topných kabelů a MaR

Jaroslav Vaňo, objednavky(at)revos.cz
(+420) 537 020 905, (+420) 721 077 620