Údržba porostu pod VN

Dle ustanovení energetického zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se provádí na pozemcích pod el. vedením okleštění a odstranění stromoví ohrožující provoz distribuční soustavy el. energie.

Jednou z činností, jimiž se společnost REVOS, s.r.o. zabývá, je také údržba pásem pod vedením NN, VN a VVN, při níž dochází k eliminaci porostů v přesně vymezených ochranných pásmech, avšak s maximálním ohledem na životní prostředí.


zpět na: Služby pro energetiku

Kontakt