Regenerace transformátorových olejů

Regenerace oleje je komplexní úprava oleje, jejímž cílem je obnova všech vlastností a parametrů transformátorového oleje na úroveň kvality oleje nového. Je výhodná především tehdy, kdy již není možno olej upravit pouze filtračním zařízením. Mobilní regenerátor v sobě integruje proces vysoušení, filtrace a odplynění s procesem regenerace a následné inhibice provozně zestárlého oleje. Současně je prováděno kontinuální čištění vnitřku transformátoru od zbytků tepelně-oxidačního stárnutí oleje a tím zabránění možnosti znehodnocování olejové náplně. Regenerační proces je provázen velmi nízkou produkcí odpadních látek (o které se postaráme), proto je tato technologie považována prakticky za bezodpadovou a ve většině případech není nutno olej doplňovat.

Před vlastní regenerací odebereme vzorek oleje na laboratorní odzkoušení. Během regenerace je prováděno provozní měření průběhu regenerace (číslo kyselosti a obsah vody). Výsledky regenerace jsou dokumentovány protokoly zkušebny o měření izolačního systému transformátoru i oleje před provedením regenerace i po jejím uskutečnění. Takto zregenerovaný olej má vlastnosti oleje nového a vyhovuje provozním podmínkám včet. záruk na tepelně oxidační stálost oleje.

Kromě toho dochází k vyčištění vinutí transformátoru proudícím horkým olejem od kalů a sedimentů, což rozhodným způsobem přispívá k bezporuchovému provozu stroje. Dalším důležitým faktem je, že se jedná o činnost, která je šetrná k životnímu prostředí. Nedochází ke zbytečnému vzniku nebezpečných odpadů a manipulaci s nimi.


zpět na: Transformátory


Kontakt

Transformátory

trafa(at)revos.cz

Ing. Pavel Kubát, pavel.kubat(at)revos.cz
(+420) 537 020 921, (+420) 602 729 088

Ing. Libor Zoufalý ml., lzoufaly(at)revos.cz
(+420) 537 020 906, (+420) 775 115 535