Opravy a revize výkonových transformátorů

Revize, opravy a rekonstrukce transformátorů VN a VVN s vytažením aktivní části transformátoru

Po zhodnocení celkového stavu transformátoru našimi techniky, provádíme opravy a rekonstrukce buď na místě přímo u zákazníka nebo po převozu do revizní věže. Provádí se komplexní zkouška oleje (elektrická pevnost, obsah vody, číslo kyselosti, mezipovrchové napětí, plynová chromatografie, atd…) a elektrické měření transformátoru (izolační stav, ohmické odpory, vůli vinutí, převody transformátoru, magnetizační proudy, atd.). Po otevření transformátoru se zkontroluje vinutí, stav horních a spodních staveb, doklínování vinutí, dotažení šroubových spojů, magnetický obvod a regulace. Po případné opravě poškozených částí dochází k celkovému přetěsnění všech součástí transformátoru (průchodek, chladičů, plynového relé, konzervátorů s olejoznakem a přepínače). Na závěr opravy či revize dochází k povrchové úpravě transformátoru nátěrem.

Revize, opravy a rekonstrukce transformátorů VN a VVN bez vytažení aktivní části transformátoru

U revize bez vyjmutí aktivní části transformátoru se po zkouškách oleje a měření transformátoru provede opět celkové přetěsnění všech součástí transformátoru, aby nedocházelo k úniku oleje. Nedílnou součástí je čištění transformátoru a jeho povrchová úprava nátěrem.

Revize distribučních transformátorů v transformátorových kobkách

Revize distribučních transformátorů v transformátorových kobkách provádíme přímo na místě, čímž zákazníkovi šetříme náklady spojené s přepravou a manipulací. Jedná se o komplexní přetěsnění dělící roviny a všech součástí transformátoru. Měříme izolační stav vinutí a elektrickou pevnost transformátorového oleje. Součástí prací je čištění transformátoru a jeho povrchová úprava nátěrem.


zpět na: Transformátory


Kontakt

Transformátory

trafa(at)revos.cz

Ing. Pavel Kubát, pavel.kubat(at)revos.cz
(+420) 537 020 921, (+420) 602 729 088

Ing. Libor Zoufalý ml., lzoufaly(at)revos.cz
(+420) 537 020 906, (+420) 775 115 535