Expertní posouzení stavu transformátorů

Součástí posouzení stavu transformátoru jsou veškerá měření prováděná na přání zákazníka i bez následné opravy čí revize transformátoru s následným doporučením dalšího postupu a odborné konzultace. Vydáváme protokol o provedeném měření.


zpět na: Transformátory


Kontakt

Transformátory

trafa@revos.cz

Ing. Pavel Kubát, pavel.kubat@revos.cz
(+420) 537 020 921, (+420) 602 729 088

Milan Kubát, kubat@revos.cz
(+420) 537 020 901, (+420) 602 724 325