Transformátory – reference

Provádíme opravy, přetěsnění, výměnu příslušenství a komponentů výkonových transformátorů.

VČE Hradec Králové - Všestary

VČE Hradec Králové - Všestary

Prováděli jsme kompletní vnitřní revizi transformátoru Radek Končar 40 MVA s napětím 110/36/63 kV i s revizí výkonového přepínače, voliče a motorového pohonu MR Rainhausen V III s následnou povrchovou úpravou nátěrem. více

JME Brno - Hulín

JME Brno - Hulín

Jednalo se o revizi bez vyjmutí aktivní části transformátoru, typu Minel výkonu 40 MVA s napětím 110/23/63 kV i s revizí výkonového přepínače a motorového pohonu MR Rainhausen V III s následnou povrchovou úpravou nátěrem. více


zpět na: Reference


Aktuality

Fabrika hotel se stal STAVBOU ROKU 2012!

Vyvrcholilo úsilí vedení hotelu, společnosti MHA, architektonické firmy OK PLAN ARCHITECTS, stavební firmy Podzimek a synové i dalších subdodavatelů a fabrika hotel v Humpolci právem obdržel titul STAVBA ROKU 2012.  více

Inovační vouchery - výzva I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007424, Stanovení teplotních poměrů systému vytápění výsypky, spolufinancováno Evropskou unií.

CZ_VE_B_C Cílem projektu je zajistit maximálně efektivní přenos tepla od elektrického plošného topného prvku k otěrovým plochám výsypky určené k dopravě těženého sypkého materiálu.

OP PIK – Marketing

Projekty spolufinancované z EU 

Název projektu:

Podpora exportu společnosti REVOS s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018406

Program:

OP PIK, MARKETING – Výzva IV

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti REVOS, s.r.o. prostřednictvím účasti na 3 zahraničních veletrzích zaměřených na energetiku. Od účasti na veletržních akcích společnost očekává zejména zisk nových zákazníků, nárůst tržeb, upevnění postavení žadatele na předmětných zahraničních trzích a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

05/2019 – 12/2022

 CZ_RO_B_C