Hill's Pet Nutrition Hustopeče - otápění venkovní plochy

Hill's Pet Nutrition Hustopeče - otápění venkovní plochy

Miliony zvířecích miláčků dostanou své krmivo včas

V Hustopečích u Brna byla v roce 2009 dokončena výstavba výrobního závodu Hill’s Pet Nutrition s.r.o. na výrobu krmiv pro zvířecí miláčky. Miliony majitelů koček a psů důvěřují produktům Hill’s již téměř šedesát let a výzkumy dokazují, že i pro veterinární lékaře je krmivo Hill’s volbou číslo jedna. Nyní je v provozu i závod v České republice.

Výstavby výrobního závodu Hill’s se zhostila společnost Kovoprojekta Brno se vší zodpovědností a nekompromisností, s kterou má zkušenosti při realizaci náročných průmyslových investic.

Výrobní závod krmiv vyžaduje také odpovídající logistické zázemí. Pro logistiku surovin i hotových výrobků je zapotřebí dostatečný počet dokovacích vrat. Aby byly ložné plochy nákladních automobilů ve stejné úrovni s podlahou logistické haly, je potřeba dosáhnout sklonu příjezdové komunikační plochy k dokovacím vratům. Tento sklon může při zhoršených povětrnostních podmínkách způsobovat nesjízdnost pro nákladní vozidla. Proto bylo rozhodnuto příjezdovou komunikační plochu otápět elektrickými topnými kabely.

Pro realizaci otápění plochy byla vybrána firma REVOS, s.r.o. REVOS má dlouholeté zkušenosti s realizací otápění topnými kabely a to především s otápěním venkovních ploch. V Hill’s Hustopeče je však otápěna plocha téměř 2600 m2. Původně měla mít část příjezdové komunikace asfaltový povrch. Realizační firmou ale bylo vyhodnoceno, že by zatížení velkým provozem způsobilo deformací povrchu. Proto bylo rozhodnuto celou plochu zabetonovat.

Instalovaný výkon dosahuje hodnoty 604 kW. Pro distribuci tak velkého výkonu v ploše byly použity 4 napájecí šachty umístěné v otápěné ploše. Plocha je rozdělena do 70 dilatačních dílů a v každém dílu je instalováno téměř 9 kW topného výkonu. Celková délka použitého topného kabelu FLEXELEC produktové řady FLEXFLOOR je 21,5 km.

„Detektor sněhu a ledu“ pomocí čidel teploty a vlhkosti vyhodnotí momentální povětrnostní podmínky a stav plochy a optimálně reguluje systém otápění. Tím je dosaženo maximální možné úspory elektrické energie. Topí jen v případě výskytu sněhu a námrazy a po jejím rozpuštění se vypíná.

Popřejme tedy novému výrobnímu závodu Hill’s Hustopeče mnohaletý bezproblémový provoz.


zpět na: Topné kabely – reference


Aktuality

Fabrika hotel se stal STAVBOU ROKU 2012!

Vyvrcholilo úsilí vedení hotelu, společnosti MHA, architektonické firmy OK PLAN ARCHITECTS, stavební firmy Podzimek a synové i dalších subdodavatelů a fabrika hotel v Humpolci právem obdržel titul STAVBA ROKU 2012.  více

Inovační vouchery - výzva I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007424, Stanovení teplotních poměrů systému vytápění výsypky, spolufinancováno Evropskou unií.

CZ_VE_B_C Cílem projektu je zajistit maximálně efektivní přenos tepla od elektrického plošného topného prvku k otěrovým plochám výsypky určené k dopravě těženého sypkého materiálu.

OP PIK – Marketing

Projekty spolufinancované z EU 

Název projektu:

Podpora exportu společnosti REVOS s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018406

Program:

OP PIK, MARKETING – Výzva IV

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti REVOS, s.r.o. prostřednictvím účasti na 3 zahraničních veletrzích zaměřených na energetiku. Od účasti na veletržních akcích společnost očekává zejména zisk nových zákazníků, nárůst tržeb, upevnění postavení žadatele na předmětných zahraničních trzích a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

05/2019 – 12/2022

 CZ_RO_B_C