VT a.s. Týn nad Vltavou – MaR zásobování teplem města Týn nad Vltavou

VT a.s. Týn nad Vltavou – MaR zásobování teplem města Týn nad Vltavou

Do města Týn nad Vltavou je pro většinu budov dodáváno teplo prostřednictvím horkovodu z JE Temelín. Jedná se nejen o bytové domy, průmyslové objekty, objekty občanské vybavenosti, ale i rodinné domky.

 

Společnost REVOS od roku 1996 postupně buduje a rozšiřuje systém řízení CZT města Týn nad Vltavou. Využívá řídícího systému Trend Controls (IWKA).

Teplo z horkovodu je do města přiváděno prostřednictvím centrální předávací stanice (CPS) s výkonem cca 30 MW a dále transformováno z horkovodu na teplovod v řadě horkovodních předávacích stanic (PS). Většina objektů ve městě je vybavena domovními předávacími stanicemi (DPS).

Na levém břehu Vltavy se jedná hlavně o sídliště Malá Strana. Pro toto sídliště, základní školu a rodinné domky je zde zřízena horkovodní předávací stanice. Ta napájí dvoutrubkovým systémem cca 60 objektů vybavených DPS.

Na pravěm břehu Vltavy je připojeno asi 8 horkovodních PS. Z některých jsou napájeny objekty historického centra, další vytápí sídliště Hlinky. 

V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce víceúčelového kulturního a sportovního centra Sokolovna. Chod budovy zajišťují 2 horkovodní PS a 4 VZT. Jejich regulace je opět řízena systémem Trend Controls.

Většina teplárenských objektů včetně domovních předávacích stanic je připojena na komunikační okruh a je monitorována prostřednictvím dispečerského pracoviště VT a.s.

Týn and Vltavou je ukázkovým příkladem úspěšného využití centrálního zásobování teplem. Cena tepla pro odběratele zůstává stabilně příznivá nejen díky dodávce tepla z JE Temelín, ale i díky uváženým investicím do rozvoje systému CZT.


zpět na: Měření a regulace - reference


Aktuality

Fabrika hotel se stal STAVBOU ROKU 2012!

Vyvrcholilo úsilí vedení hotelu, společnosti MHA, architektonické firmy OK PLAN ARCHITECTS, stavební firmy Podzimek a synové i dalších subdodavatelů a fabrika hotel v Humpolci právem obdržel titul STAVBA ROKU 2012.  více

Inovační vouchery - výzva I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007424, Stanovení teplotních poměrů systému vytápění výsypky, spolufinancováno Evropskou unií.

CZ_VE_B_C Cílem projektu je zajistit maximálně efektivní přenos tepla od elektrického plošného topného prvku k otěrovým plochám výsypky určené k dopravě těženého sypkého materiálu.

OP PIK – Marketing

CZ.01.2.1.0.15_016.04404 Marketing-I. Výzva - individuální účasti na veletrzích a výstavách

Cílem projektu je podpora zahraničního marketingu společnosti REVOS