Atmofixové konstrukce – reference

Atmofixové konstrukce trpí na korozní nárusty a úbytky materiálu v místě šroubových spojů. Proto je zapotřebí je kontrolovat a zavčas provést sanaci.

VČE Police nad Metují

Na základě výběrového řízení, vypsaného VČE, jsme uskutečnili rekonstrukci nosné ocelové konstrukce transformovny 110/35 kV v Polici nad Metují. Zakázka se uskutečnila v druhé polovině roku 2004. více

ACTHERM, spol. s r.o. - odštěpný závod Chomutov

Jde o zpracování expertizní zprávy pro odštěpný závod Chomutov, jejíž účelem bylo postihnout stav poškození nosné ocelové konstrukce rozvodny 220 kV. Pro výrobu těchto ocelových konstrukcí bylo použito nízkolegované oceli 15 217 známé pod obchodním názvem Atmofix. více


zpět na: Reference


Aktuality

Fabrika hotel se stal STAVBOU ROKU 2012!

Vyvrcholilo úsilí vedení hotelu, společnosti MHA, architektonické firmy OK PLAN ARCHITECTS, stavební firmy Podzimek a synové i dalších subdodavatelů a fabrika hotel v Humpolci právem obdržel titul STAVBA ROKU 2012.  více

Inovační vouchery - výzva I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007424, Stanovení teplotních poměrů systému vytápění výsypky, spolufinancováno Evropskou unií.

CZ_VE_B_C Cílem projektu je zajistit maximálně efektivní přenos tepla od elektrického plošného topného prvku k otěrovým plochám výsypky určené k dopravě těženého sypkého materiálu.

OP PIK – Marketing

Projekty spolufinancované z EU 

Název projektu:

Podpora exportu společnosti REVOS s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018406

Program:

OP PIK, MARKETING – Výzva IV

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti REVOS, s.r.o. prostřednictvím účasti na 3 zahraničních veletrzích zaměřených na energetiku. Od účasti na veletržních akcích společnost očekává zejména zisk nových zákazníků, nárůst tržeb, upevnění postavení žadatele na předmětných zahraničních trzích a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

05/2019 – 12/2022

 CZ_RO_B_C