Reference

Aby jste si mohli udělat představu o našich činnostech, dáváme k nahlédnutí údaje o několika vybraných zakázkách, které firma REVOS v minulosti realizovala.

Výkonové přepínače – reference

Výkonový přepínač je nejvíce namáhaná součást transformátoru, jak mechanicky, tak i elektricky. Jeho kontrola a údržba je proto velmi důležitá. více

Transformátory – reference

Provádíme opravy, přetěsnění, výměnu příslušenství a komponentů výkonových transformátorů. více

Atmofixové konstrukce – reference

Atmofixové konstrukce trpí na korozní nárusty a úbytky materiálu v místě šroubových spojů. Proto je zapotřebí je kontrolovat a zavčas provést sanaci. více

Topné kabely – reference

Z mnoha našich aplikací topných kabelů uvádíme pár nejzajímavějších. více

Měření a regulace - reference

Rádi bychom Vám představili několik méně obvyklých referenčních projektů z oblastí MaR. více

Tepelná čerpadla - reference

Jsme schopni realizovat i komplexní technologická vybavení budov, jejichž srdcem jsou tepelná čerpadla. TČ pro rodinné domy i rozsáhlé areály. více

Aktuality

Fabrika hotel se stal STAVBOU ROKU 2012!

Vyvrcholilo úsilí vedení hotelu, společnosti MHA, architektonické firmy OK PLAN ARCHITECTS, stavební firmy Podzimek a synové i dalších subdodavatelů a fabrika hotel v Humpolci právem obdržel titul STAVBA ROKU 2012.  více

Inovační vouchery - výzva I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007424, Stanovení teplotních poměrů systému vytápění výsypky, spolufinancováno Evropskou unií.

CZ_VE_B_C Cílem projektu je zajistit maximálně efektivní přenos tepla od elektrického plošného topného prvku k otěrovým plochám výsypky určené k dopravě těženého sypkého materiálu.

OP PIK – Marketing

Projekty spolufinancované z EU 

Název projektu:

Podpora exportu společnosti REVOS s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018406

Program:

OP PIK, MARKETING – Výzva IV

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti REVOS, s.r.o. prostřednictvím účasti na 3 zahraničních veletrzích zaměřených na energetiku. Od účasti na veletržních akcích společnost očekává zejména zisk nových zákazníků, nárůst tržeb, upevnění postavení žadatele na předmětných zahraničních trzích a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

05/2019 – 12/2022

 CZ_RO_B_C