Životní prostředí

V naší společnosti si uvědomujeme, že svojí činností můžeme ovlivnit okolí a životní prostředí, kterého jsme součástí. Klademe proto velký důraz na ochranu životního prostředí a snažíme se, aby tato snaha byla naplňována každým naším zaměstnancem. Za tímto účelem jsme do společnosti zavedli Systém environmentálního managementu a byli jsme certifikováni dle normy ČSN EN ISO 14001. Opakovanou recertifikací jsme naposled úspěšně absolvovali v první polovině roku 2010, čímž jsme prokázali shodu s požadavky této normy. Z tohoto důvodu jsme vydali Politiku IMS naší společnosti.

Politika integrovaného management systému společnosti REVOS, s.r.o.

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou jakost můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou integrovaného management systému, která se týká veškerých aktivit naší firmy, všech pracovních čet a jejích zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů integrovaného management systému. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje dělníkem, řídícím managementem konče, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci se musí cítit být vzájemně objednateli i dodavateli. Uspokojování potřeb našich objednatelů a předcházení očekávání zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad jakosti naší firmy.

Pro zajištění tvorby systému řízení jakosti, systému životního prostředí a systému BOZP, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti REVOS, s.r.o. Brno je stanovena následující politika:

 • základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti montáže, oprav, revizí a zkoušení vyhrazených elektrických zařízení a výroby, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,
 • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, ČSN EN ISO řady 14000 a specifikaci OHSAS řady 18000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících jakost produktu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve společnosti,
 • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému řízení jakosti, systému životního prostředí a systému BOZP,
 • trvalým cílem je neustálé zlepšování naši činnosti a zabezpečování jakosti námi poskytovaných služeb,
 • rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci,
 • vedení společnosti bude provádět pravidelné přezkoumání integrovaného management systému, bude stanovovat cíle jakosti, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí a cíle v oblasti systému BOZP pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného management systému,
 • společnost bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech její činnosti,
 • společnost bude plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro oblast životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti,
 • důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.


zpět na: O společnosti

Aktuality

OP PIK – Marketing

CZ.01.2.1.0.15_016.04404 Marketing-I. Výzva - individuální účasti na veletrzích a výstavách

Cílem projektu je podpora zahraničního marketingu společnosti REVOS

Inovační vouchery - výzva I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007424, Stanovení teplotních poměrů systému vytápění výsypky, spolufinancováno Evropskou unií.

CZ_VE_B_C Cílem projektu je zajistit maximálně efektivní přenos tepla od elektrického plošného topného prvku k otěrovým plochám výsypky určené k dopravě těženého sypkého materiálu.

HLEDÁME POSILU DO NAŠEHO TÝMU!

Do týmu Tepelné techniky přijmeme pracovníka na pozici manažer zakázek.

Požadovaná kvalifikace: SŠ elektro, Vyhláška 50, řidičský průkaz sk. B, znalost práce na PC, anglický jazyk výhodou.

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, možnost seberealizace, firemní benefity, zajímavé finanční ohodnocení, závislé na výkonech.

Fabrika hotel se stal STAVBOU ROKU 2012!

Vyvrcholilo úsilí vedení hotelu, společnosti MHA, architektonické firmy OK PLAN ARCHITECTS, stavební firmy Podzimek a synové i dalších subdodavatelů a fabrika hotel v Humpolci právem obdržel titul STAVBA ROKU 2012.  více