Historie a profil společnosti

Firma REVOS, s.r.o. byla založena v roce 1993 s cílem poskytovat zákazníkům služby v oblasti údržby transformátorů, výkonových přepínačů a ostatního příslušenství transformátorů na českém a slovenském trhu.

Vlastní činnost společnosti byla zahájena počátkem roku 1994 realizací prvních zakázek, výběrem a budováním skupiny pracovníků s dostatečnou kvalifikací a vzděláním v daném oboru. Koncem roku 1994 již měla společnost obrat 4 mil. a zaměstnávala 5 THP a 7 DP.

Náplní práce společníků nebyla jen realizace konkrétních zakázek, ale také hledání nových směrů činnosti společnosti. 

Od následujícího roku společnost rozšířila svoji obchodní činnost o oblast topných kabelů a od roku 1996 se stala výhradním zástupcem společnosti FLEXELEC, která se specializuje na výrobu topných kabelů a flexibilních topných elementů. FLEXELEC je nyní již součástí Skupiny OMERIN, koncernu vyrábějící široký sortiment speciálních kabelů a souvisejících produktů. 

Od roku 2012 spolupracujeme i s německou firmou ELTHERM, která je výrobcem topných kabelů, doplnili jsme tak sortiment o další zajímavé produkty.

Současně společnost REVOS, s.r.o. navázala na předchozí zkušenosti nových spolupracovníků a začala rozvíjet aktivity v oblasti systémů řízení a MaR pro teplárenství, řízení budov apod.

V roce 1996 bylo v naší společnosti zaměstnáno již 18 pracovníků, přičemž jejich kvalita byla a je od samého počátku vzniku společnosti REVOS, s.r.o. jednou z největších předností, kterou můžeme soutěžit s konkurencí. Někteří zaměstnanci mají celoživotní zkušenosti v oblasti revizí transformátorů a výkonových přepínačů. Z tohoto důvodu můžeme poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby, založené právě na odbornosti a dlouholetých zkušenostech našich zaměstnanců. 

Firma REVOS, s.r.o. je od roku 2004 tvořena 2 sekcemi. Sekcí Služby pro energetiku a sekcí Tepelná technika.

Společnost REVOS, s.r.o. je inženýrsko-montážní firmou, která pracuje převážně v terénu a poskytuje služby zákazníkům v místě jejich působení. Za tímto účelem je vybavena odpovídající dopravní technikou, montážními a technologickými vozidly i profesionálním nářadím, čímž je zaměstnancům umožněno dosáhnout maximální pružnosti v rychlém plnění požadavků zákazníků naší společnosti, při paralelním zkrácení doby odstávky a snižování nákladů klientů, souvisejících s manipulací a přepravou zařízení.

 Za více než 17 let působení na trhu si společnost REVOS, s.r.o. vytvořila dobré jméno nejen u svých zákazníků, ale i u firem spolupracujících na realizaci některých větších zakázek.

S rozšiřující se působností společnosti přímo souvisí i nárůst pracovníků, který v současné době přesahuje 25 stálých zaměstnanců a za zmínku stojí též spolupráce s řadou externistů.


zpět na: O společnosti

Aktuality

OP PIK – Marketing

Projekty spolufinancované z EU 

Název projektu:

Podpora exportu společnosti REVOS s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018406

Program:

OP PIK, MARKETING – Výzva IV

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti REVOS, s.r.o. prostřednictvím účasti na 3 zahraničních veletrzích zaměřených na energetiku. Od účasti na veletržních akcích společnost očekává zejména zisk nových zákazníků, nárůst tržeb, upevnění postavení žadatele na předmětných zahraničních trzích a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

05/2019 – 12/2022

 CZ_RO_B_C

 

 

 

Inovační vouchery - výzva I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007424, Stanovení teplotních poměrů systému vytápění výsypky, spolufinancováno Evropskou unií.

CZ_VE_B_C Cílem projektu je zajistit maximálně efektivní přenos tepla od elektrického plošného topného prvku k otěrovým plochám výsypky určené k dopravě těženého sypkého materiálu.

Fabrika hotel se stal STAVBOU ROKU 2012!

Vyvrcholilo úsilí vedení hotelu, společnosti MHA, architektonické firmy OK PLAN ARCHITECTS, stavební firmy Podzimek a synové i dalších subdodavatelů a fabrika hotel v Humpolci právem obdržel titul STAVBA ROKU 2012.  více