Certifikáty

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

V roce 2004 byl do naší společnosti zaveden Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001, poté Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a v roce 2007 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001, čímž je vytvořen Integrovaný systém řízení. Úspěšně jsme prošli certifikačními audity dle výše zmíněných norem o obdrželi certifikáty Systému managementu jakosti, Systému environmentálního managementu a Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a celkově Integrovaného systému řízení.

Certifikát ISO komplet

Politika IMS 2011

TIČR

Hlavní náplní činnosti naší společnosti je podnikání v oblasti vyhrazených elektrických zařízení.
Abychom tuto činnost mohli provádět,  jsme držiteli oprávnění ITI Praha (nyní TIČR) k:

 • montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • opravám a zkouškám elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • revizím elektrických zařízení dodavatelským způsobem

v rozsahu pro vyhrazená elektrická zařízení bez omezení napětí, v objektech třídy A+B:

Oprávnění ITI Praha
Inspekční certifikát ITI Praha

Naši pracovníci jsou pravidelně přezkušováni dle vyhlášky č.50/1978 Sb. ČR v rozsahu jejich kvalifikací a jsou držiteli osvědčení dle vyhlášky č.718/2202 Z.z. Slovenské republiky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

ČBÚ

V oblasti působnosti Českého báňského úřadu jsme držiteli oprávnění vydaného OBÚ o odborné způsobilosti pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení .

Oprávnění OBÚ Brno

ČKAIT

V rozsahu našich specializací provádíme také projekci elektrických zařízení. Vedoucí projekce je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.

ČMI

V oblasti MaR provádíme také montáž stanovených měřidel a to měřidel protečeného množství vody a měřiče tepla a chladu na základě registrace u Českého metrologického institutu:

Osvědčení o registraci ČMI

Výškové práce

Vzhledem k charakteru montážních prací, které provádíme, jsme nuceni pracovat ve výškách s využitím horolezecké techniky. Z tohoto důvodu každoročně většina našich montážních pracovníků absolvuje kurz výškových prací horolezeckou technikou:

Certifikát Project Outdoor

Naši pracovníci jsou dále držiteli následujících certifikátů a osvědčení:

 • firmy SMS HUAMING pro montáž výkonových přepínačů
  Ing.Pavel Kubát, Stanislav Metál, Bohuslav Muron
 • firmy EBG Transformatoren pro údržbu a opravy transformátorů,
  Lubomír Trnavský, Ing. Libor Zoufalý, Milan Kubát
 • firmy Maschinenfabrik Reinhausen pro hlavního montéra-specialistu,
  Lubomír Trnavský, Ing. Libor Zoufalý
 • firmy VA TECH ELIN Transformátoren k montáži tranformátorů,
  Lubomír Trnavský, Ing. Libor Zoufalý, Milan Kubát,
 • o absolvování Kurzu vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB
  Lubomír Trnavský


zpět na: O společnosti

Aktuality

OP PIK – Marketing

CZ.01.2.1.0.15_016.04404 Marketing-I. Výzva - individuální účasti na veletrzích a výstavách

Cílem projektu je podpora zahraničního marketingu společnosti REVOS

Inovační vouchery - výzva I

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007424, Stanovení teplotních poměrů systému vytápění výsypky, spolufinancováno Evropskou unií.

CZ_VE_B_C Cílem projektu je zajistit maximálně efektivní přenos tepla od elektrického plošného topného prvku k otěrovým plochám výsypky určené k dopravě těženého sypkého materiálu.

Fabrika hotel se stal STAVBOU ROKU 2012!

Vyvrcholilo úsilí vedení hotelu, společnosti MHA, architektonické firmy OK PLAN ARCHITECTS, stavební firmy Podzimek a synové i dalších subdodavatelů a fabrika hotel v Humpolci právem obdržel titul STAVBA ROKU 2012.  více